ATLAS BUDCUD

A to dopiero! Kwietniowy numer miesięcznika Architektura & Biznes redaguje BudCud! To pierwszy numer czasopisma, w którym wybrani architekci decydują o treści magazynu. Byliśmy więc odpowiedzialni za okładkę, dobór prezentowanych projektów, ich merytoryczne uzasadnienie oraz koncepcję i kompozycję „atlasu” pojęciowego, w którym pokazaliśmy inspirujące nas projekty, książki, miejsca i ludzi, a także zaprosiliśmy na jednopytaniowe wywiady architektów z całego świata. Jakby tego było mało, na końcu numeru wywiad z nami! 

Dziękujemy redakcji, na czele z Małgorzatą Tomczak za super przygodę i zaufanie, a projektantom za wzięcie udziału. Zapraszamy do lektury!

Wow! April issue of Architektura & Biznes is co-edited by BudCud! It’s the first issue of that magazine with chosen architects deciding on its content. We were responsible for designing a surprising double-cover, choosing presented projects (they’re oh so good!) and composing an atlas of inspiring projects and places and subjective obligatory readings (even more awesome!). We also questioned architects from all around the world to investigate their motivations and attitudes towards architecture. As if that was not enough, at the end of the issue you will find an extensive interview with us!

We would like to thank for this adventure to the editorial staff of A&B and all the architects who participated. Soon it hits the stands!

BC_AB_OKŁADKA_FINAL