AWANGARDA JUTRA?

7 października 2011 o godzinie 18.30 wystawa „Awangarda Jutra?” oficjalnie zainauguruje działalność Centrum Architektury i Wzornictwa. Wystawa „Awangarda Jutra?” będzie przeglądem dokonań najlepiej zapowiadających się młodych, polskich architektów. W ramach „Awangardy Jutra?” zaprezentowane zostaną projekty architektów, którzy w perspektywie najbliższych lat będą wyznaczać nowe trendy i odgrywać znaczącą rolę w kreowaniu obrazu polskiej architektury. BudCud został zaproszony do pokazania dwóch projektów.

„Avant-garde of tomorrow?” which is an exhibition on young Polish architecture, will inaugurate the opening of the Centre for Architecture and Design in Łódź, Poland on October 7th. The exhibition gathers 14 of most promising Polish designers and puts focus on individual design process rather than the final product. They prefer to observe how all the participants achieve their goal and which path they take. Whether it’s a generative process or traditional way of form-finding, the exhibition aims to bring these processes closer to a wider audience. BudCud was selected to present two projects during the exhibition.

awangardajutra