BUDCUD IN CHINA

przyjemnością informujemy, że wspólnie z Fundacją Salony oraz artystą Sławomirem Zbiokiem Czajkowskim w dniach 12-19 marca 2015 roku będziemy uczestniczyć w warsztatach projektowych na Uniwersytecie Tongji w Szanghaju w ramach drugiego etapu konkursu „Passages Shanghai: Making urbanity through passages in the reappropiated Expo site”. W dalszych pracach projektowych naszego zespołu, dotyczących rewitalizacji przestrzeni publicznych terenu Expo w Szanghaju wezmą udział: BudCud, Playbio (Krzysztof Skoczylas, Aleksandra Jach), Marta Gendera z Fundacji Salony oraz Sławomir Zbiok Czajkowski i Paweł Kowzan.

W dniach 20-22 marca 2015 roku weźmiemy też udział w konferencji Asian Landscape podczas Yuan Ye Summit Forum, gdzie będziemy jednymi z 50 prelegentów z całego świata.

Partnerami wyjazdu są Wydział Kultury Ambasady RP w Pekinie oraz Culture.pl.

 

We are pleased to announce that from 12th to 19th of March 2015 we will participate in design workshops at Tongji University in Shanghai together with Salony Foundation and artist Sławomir Zbiok Czajkowski. Workshops are second stage activities of a competition ‚Passages Shanghai: Making urbanity through passages in the reappropiated Expo site’. For the next design stage our team will consist of: BudCud, Playbio (Krzysztof Skoczylas, Aleksandra Jach), Marta Gendera from Salony Foundation, Sławomir Zbiok Czajkowski and Paweł Kowzan. 

Between 20th and 22nd of March 2015 BudCud will also give a lecture at The Asian Landscape Architecture Conference and the 5th Yuan Ye Summit Forum, among 50 other designers from all around the world.

Our visit’s partners are Culture Department of Polish Embassy in Beijing and Culture.pl.

 budcud_chiny2015