DIZZINESS

Już w najbliższy piątek 15 września 2017 roku o godzinie 19 zapraszamy do CSW U-jazdowski na otwarcie wystawy Utrata Równowagi, dla której projektowaliśmy aranżację. Wystawa grupowa Utrata równowagi powstała w wyniku projektu artystyczno-badawczego Dizziness – A Resource, realizowanego od 2014 roku przez Ruth Anderwald i Leonharda Gronda w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu, we współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu w Grazu. Stany rozchwiania stają się tu punktem wyjścia do poszukiwań z pogranicza filozofii, kulturoznawstwa, medycyny, badań nad kreatywnością i innowacjami. Ta wystawa może przyprawiać o zawrót głowy. Artyści wychodzą poza to, co ustalone i poszukują innych stanów świadomości. Wciągają publiczność do konfrontacji z jej własnymi przekonaniami. Wystawa potrwa od 15 września 2017 roku do 7 stycznia 2018 roku. Zapraszamy!

We cordially invite you to the opening of Dizziness exhibition in CSW U-jazdowski, which we had a pleasure to arrange. The group exhibition Dizziness. Navigating the Unknown is the result of the artistic-research project Dizziness – A Resource, which is being implemented since 2014 by Ruth Anderwald and Leonhard Grond at the Academy of Fine Arts in Vienna, in collaboration with the Institute of Psychology at the University of Graz. In the project, the various states of instability become the starting point for exploring the frontiers of philosophy, cultural studies, medicine, research into creativity and innovation. This exhibition can get your head spinning. Artists leave the established to seek other states of consciousness.They lure the audience into a confrontation with their own convictions. The opening is on the 15th of September at 7 p.m and the exhibition will last until the 7th of January 2018.

bc_utrata-rownowagi-csw