EUROPAN 11

Nasz projekt zatytuowany „central lake” uzyskał wyróżnienie w międzynarodowym konkursie Europan 11 na działce w holenderskim mieście Leeuwarden.

Our project titled „central lake” received special mention in the Europan 11 competition. The site was located in Netherlands in the city of Leeuwarden.

europan11