KWARTAŁ FKŻ NA MBA KRAKÓW 2015

Kwartał FKŻ dla 25. Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie zdobył wyróżnienie w konkursie projektów zrealizowanych na Międzynarodowym Biennale Architektury Kraków 2015 (MBA KRK 2015). Tegoroczne Biennale odbyło się pod hasłem „Ludzki wymiar miejskich przestrzeni” w dniach 15-16 października w ICE Kraków. Gratulacje dla wszystkich zaangażowanych w powstanie i animowanie Kwartału!

FKŻ Quarter for the 25th Jewish Culture Festival in Cracow got honorable mention in competition of completed designs at an International Biennale of Architecture Cracow 2015 (15-6 October 2015). This year’s Biennale theme was ‚Human dimension of urban scale’. Congrats to all the people involved in bringing the Quarter to life!

mba_kwartal_www2