LEEUWARDEN

In the beginning of April we were invited by de Zuidlanden to visit Leeuwarden and give a lecture on our Europan 11 NL entry, that received a special mention. Presentation of winning schemes and further discussion on selected proposals took place in NHL University in Leeuwarden. It was a pleasure to be there. We hope we will be back there someday!

Na początku kwietnia zostaliśmy zaproszeni przez de Zuitlanden do odwiedzenia Leeuwarden i zaprezentowania naszej pracy z konkursu Europan 11 NL.Prezentacje zwycięskich schematów i towarzysząca im dyskusja odbyły się na Uniwersytecie NHL w Leeuwarden. Było nam bardzo miło odwiedzić Leeuwarden i mamy nadzieję, że jeszcze tam wrócimy!

leeuwarden