MILLENIUM PARK PRESENTATION

Trzydziestego października 2013 r. w zielonogórskim Ratuszu zaprezentowaliśmy strategię rewitalizacji Parku Tysiąclecia. Projekt, konsultowany z Fundacją Salony i BWA Zielona Góra, powstał na zlecenie Miasta Zielona Góra i będzie realizowany w 2015 roku.

On the 30th of October we presented in the city hall of Zielona Góra our strategy for revitalising the Millenium Park. The project, done in a close collaboration with Fundacja Salony and BWA Zielona Góra, was contracted by the City of Zielona Góra and is to be realised in 2015.

milleniumpark2