MILLENIUM PARK

Obecnie pracujemy nad strategią rewitalizacji Parku Tysiąclecia w Zielonej Górze. Park Tysiąclecia to publiczny teren zielony o charakterystykach przestrzeni leśnej i historii funkcjonowania do lat 1960. jako nekropolia.

BudCud has been chosen to work on a revitalisation strategy for Millenium Park in Zielona Góra, PL. Millenium Park is a green public space with characteristics of the forest and meaningful history of being city cemetery until 1960s.

milleniumpark