MUZEUM PIENIŃSKIE

Nasz projekt aranżacji etnograficznego Muzeum Pienińskiego im. J. Szalaya w Szlachtowej zaczyna nabierać kształtów,
planowane otwarcie nowej siedziby Muzeum to wrzesień 2014.

Our exhibition design for ethnographic museum in Szlachtowa starts taking shape, the opening is planned for September 2014.

muzeumpieninskie