MUZEUM ŚLĄSKIE

W nowootwartym Muzeum Śląskim w Katowicach można zobaczyć inauguracyjną wystawę czasową Muzeum w organizacji. Muzeum w wyobraźni, której architekturę mieliśmy zaszczyt zaprojektować. Zapraszamy do Katowic!

In the newly-opened Silesia Museum in Katowice you can visit the temporary exhibition Organizing the museum. Imagining the museum, which set design we were honored to work on. If in Katowice, drop by!

bc_ms_otwarcie