NEW GENERATIONS FESTIVAL

Zostaliśmy zaproszeni do wzięcia udziału w festiwalu „New Generations. Futurology” we Florencji. Nasz udział wspiera Instytut Adama Mickiewicza. Więcej informacji o festiwalu na stronie: http://www.newgenerationsweb.com/

We’ve been invited to take part in ‚New Generations Festival. Futurology’ in Florence. Our contribution to the festival is supported by Instytut Adama Mickiewicza. For more info go to: http://www.newgenerationsweb.com/

BC_NG_plakat