NEW PUBLIC SPACE IN WARSZAWA

 

Skończyliśmy prace nad projektem wykonawczym wielofunkcyjnej przestrzeni publicznej na skrzyżowaniu ulic Marszałkowskiej, Królewskiej i Zielnej w centrum Warszawy. Nowy skwer zajmuje 1/7 powierzchni planowanego wcześniej w tym miejscu Skweru Sportów Miejskich – Stadionu Siedmiolecia. Skwer zostanie zrealizowany w pierwszej połowie 2014 roku.

We’ve recently finished executive design for a multifunctional public space at the crossroads of streets: Marszałkowska, Królewska and Zielna in the centre of Warsaw. New sports square is 1/7th the size of previously planned here Urban Sports Square – the Septennium Stadium. Our square is to be realised in the first half of 2014. You can find more on skwer.eu blog http://www.skwer.eu/blog/nowe-miejsce-przy-ul-zielnej/

skwerzielna