NEW SPACES ARCHITECTURE SYMPOSIUM & WORKSHOPS

Jeden z listopadowych tygodni spędziliśmy w gruzińskim Telavi – mieście w regionie Kakheti, gdzie pracowaliśmy nad strategią „Wine Park” – projektem aktywizacji regionu fundacji TRAM. Wstępna strategia postawała przy udziale architektów, artystów, kuratorów oraz socjologów z całego świata. Praca w tak interdyscyplinarnym zespole była dla nas bardzo inspirująca!

One of November weeks we spent in Telavi in Georgia, in Kakheti region, where we were working on a strategy for the Wine Park. Wine Park ia an activation programme for the whole region, guided by TRAM foundation. We worked on preliminary strategy with architects, artists, curators and sociologists from all over the world. Working in such an interdisciplinary team was very inspiring!

kakheti