ON DANCE IMPROVISATION

Mieliśmy przyjemność pracować nad aranżacją wystawy w MS2 w Łodzi „Przyjdźcie, pokażemy Wam, co robimy” o ruchu contact improvisation. Dla wystawy, której kuratorowały Katarzyna Słoboda i Sonia Nieśpiałowska – Owczarek zaprojektowaliśmy krajobraz improwizowany. Wystawa trwa do 20 października 2013 r.

We had a pleasure to work on an exhibition design in MS2 in Łódź for ‚You come, we’ll show you what we do’ – an exhibition about contact improvisation dance movement, curated by Katarzyna Słoboda and Sonia Nieśpialowska – Owczarek. We designed an environment of machines for improvising – set of furniture and surfaces that provoke visitors to phisically interact with exhibition’s theme. An exhibition closes on 20th October 2013.

contactimprovisation