OPEN YARDS TELAVI

მიესალმები ! W niedzielę, 6 grudnia 2015 r., wspólnie z Martą Genderą z Fundacji Salony poprowadzimy warsztaty „Open Yards” w Telavi w Gruzji. Wspólnie z mieszkańcami będziemy szukać miejsc ważnych dla lokalnej kultury i zastanawiać się nad aktywnościami wokół Parku Wina.
Warsztaty są realizowane we współpracy z gruzińską Fundacją TRAM i wspierane przez Urząd Miasta Zielona Góra.

This Sunday, on the 6th of December 2015, BudCud together with Marta Gendera from Salony foundation will run the Open Yards workshop in Telavi, Georgia. We are going to research the hidden sites in the city and look for new activities complementing and densifying the Wine Park project.
The workshop is realized in cooperation with the TRAM Foundation and supported by the City of Zielona Góra. If in Telavi, come and join us!

BC_gruzja_2015