OSIEDLE PRZYJAŹŃ 2.0

Nasza wizja innowacyjnego kampusu akademickiego zlokalizowanego na terenie Osiedla Przyjaźń w Warszawie, została zaakceptowana przez Radę Dzielnicy Bemowo.

Our vision for an innovative university campus located on Osiedle Przyjaźń in Warszawa was accepted by the Bemowo District Council.

osiedleprzyjazn20