PLAC DEFILAD: KROK DO PRZODU

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy „Plac Defilad: krok do przodu” w ramach 9. edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE, której gospodarzami są Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Muzeum Warszawy oraz Galeria Studio. Poza architekturą wystawy BudCud zaprojektowało wielkoprzestrzenną instalację, na którą składają się: markery wysokościowe, grafika referencyjnych placów oraz narożne stanowisko z totemami jakości przyszłej przestrzeni publicznej na Placu Defilad. Wystawa w Pałacu spojrzy na tę centralnie zlokalizowaną przestrzeń publiczną oczami aktywistów i urbanistów oraz architektów, opisze kilka dekad planowania i gorących dyskusji. Także te momenty, gdy nad kolejnymi niezrealizowanymi koncepcjami górę brała spontaniczność miejskiego życia, wolny handel, triumf samochodu czy porażki nieudolnego zarządzania przestrzenią. Energia brania spraw we własne ręce bez oglądania się na dobro wspólnoty i pobłażliwość wobec dzikiej reprywatyzacji wyprzedziły stworzenie demokratycznej przestrzeni miejskiego placu. Jego zagospodarowanie, zgodnie z potrzebami mieszkańców, kilkakrotnie odkładano na bliżej nieokreśloną przyszłość.

Otwarcie wystawy: 8 października godz. 13:00

Wystawa: 8 października – 26 listopada 2017
GALERIA STUDIO, PKiN, Plac Defilad 1

We cordially inviate you to the exhibition of WWB9 festival, which we designed along with large-scale interventions on Parade Square in Warsaw. The main exhibition of this year’s edition of the festival WARSAW UNDER CONSTRUCTION presents various faces of Plac Defilad shaped by history and transformation processes. The exhibition will look at this centrally located public space through the lens of activists, urban planners and architects; it will offer an account of several decades of planning and heated debates. The show will also report on the moments when – instead of the subsequent unimplemented concepts – the reins in the square were taken over by spontaneous urban life, free trade, triumphant cars and failing incompetent spatial management. The energy of taking matters in one’s own hands without regard for the good of the community as well as a blind eye turned to wild reprivatisation of properties came well ahead of the establishment of an urban square with a democratic space. The development of the site according to the needs of the inhabitants was postponed indefinitely several times.

bc_wwb9