REMINISCENCE

Nasza odpowiedź na pytanie o najbardziej fascynujący budynek znalazła się w książce „Reminiscence” pod redakcją Benedikta Hartla i Benedicta Esche dla niemieckiego wydawnictwa Edition Architektur. W publikacji znalazły się inspirujące teksty, zdjęcia i szkice tak znakomitych architektów jak: Alejandro Aravena, Sou Fujimoto, Valerio Olgiati, Christian Kerez czy Wiel Arets. Premiera książki odbędzie się 17 grudnia 2016 r. w galerii architektury w Monachium. Zapraszamy!

Our thoughts on the most fascinating building are published in a book ‚Reminiscence’ edited by Benedikt Hartl & Benedict Esche and published by Edition Architektur. Our text and sketch is found among such distinguished architects as Alejandro Aravena, Sou Fujimoto, Valerio Olgiati, Christian Kerez or Wiel Arets. The book launch is on the 17th of December 2016 in Architekturgalerie in Munich. If in the city, drop by!

bc_bh_book_web