SKWER W PAWILONIE

W ramach akcji Skwer w Pawilonie w Warszawie zaprojektowaliśmy antyzderzeniowe ochraniacze na istniejących słupach byłego pawilonu meblowego Emilia.

We have designed crash pads for „Skwer w Pawilonie” in Museum of Modern Art in Warszawa. More about the skwer idea here http://www.skwer.eu/

Photo Simone de Iacobis

emilia