STRATEGICZNY PROGRAM EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ZBIORNIKA DOBCZYCKIEGO

Kontynuujemy prace nad strategią rekreacyjnego wykorzystania Zbiornika Dobczyckiego w pobliżu Krakowa. Projekt, opracowywany wspólnie z biurem ARUP, definiuje trasę aktywności wokół zbiornika, zachęcającą do spędzania czasu wolnego nad wodą.

We’re continuing the work on a strategy for recreational use of Dobczycki Reservoir near Cracow. The project, which is done together with ARUP, defines an active route around the reservoir, bringing leisure time activities towards the water.

dobczyce