WARSZAWA W BUDOWIE 9

BudCud kolejny raz współpracuje z festiwalem Warszawa w Budowie, którego tegoroczna edycja rozpocznie się bezpośrednio w przestrzeni placu Defilad.
Podczas weekendu otwarcia, 16 i 17 września, zostanie zaprezentowana wielkoprzestrzenna interwencja plastyczna „Place w placu”. Grafika ta przedstawi obszar przyszłego placu Centralnego i dla porównania zobrazuje także inne znane place publiczne z różnych części świata. Zostaną one odwzorowane w formie kolorowych linii, w skali 1:1 i naniesione na rysunek przyszłego placu Centralnego. Grafika posłuży jako tło bogatego programu wydarzeń festiwalowych. Zapraszamy!

 We are happy to announce that we worked with Warsaw Under Construction festival for a second time. This year’s festival will begin directly in the space of Plac Defilad. The opening weekend on the16th and 17th of September will feature a presentation of a large-scale visual intervention “Squares in the Square.” The graphic work will depict the area of the future Central Square alongside other famous public squares from various corners of the world for the sake of comparison. They will be represented by means of colour lines on a 1:1 scale and superimposed on the outline of the future Central Square. This visual environment will accommodate a rich programme of festival events. If in Warsaw, come by!

BC_WWB9_PB_MALOWANIE_SCHEMAT