WORLD VILLAGES

Hurra! Dostaliśmy decyzję o pozwoleniu na budowę Parku Edukacji Globalnej „Wioski Świata” przy ulicy Tynieckiej w Krakowie! Projekt na zlecenie Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego „Młodzi Światu” opracowujemy wspólnie z VIDE Studio. Park o powierzchni 3,3 ha to wielowątkowa przestrzeń edukacyjna, wykorzystująca wernakularne struktury etnograficzne, jak i uproszczone formy budynków i przestrzeni publicznych, które zapewniają spójność całości założenia. Wzdłuż linii wschodniej granicy opracowania zlokalizowano dostosowany do otoczenia parterowy budynek wejściowy, składający się z dwóch kubatur pod wspólnym zielonym dachem. Połacie zielonego dachu od strony parku schodzą do poziomu terenu, stwarzając iluzję niekończącego się zielonego krajobrazu. Odwiedzający mogą wchodzić na dach budynku i spojrzeć na Park z nowej perspektywy.

Yass! We got a building permit for the ‚Villages of the World’ global education park on Tyniecka street in Cracow. The project for Salesian Volunteers is done in cooperation with VIDE Studio. It is a multi-threaded education park of 3.3 hectares, that by using vernacular structures and simplified forms guarantees consistency of the area. Along the eastern border we located a building consisting of two volumes arranged under a common green roof. Its inner slope goes to the ground level, providing an illussion of never-ending green landscape and permitting the visitors to go up to see the park from the new perspective.

bc_ws_www